Kreditförsäkringsföreningen, KFF, är en branschförening vars syfte är att främja svenskt näringslivs handel genom att skydda företag mot oförutsedda kundförluster.  Läs mer

Kreditförsäkringsföreningens medlemmar