Intresseanmälan

Denna ansökan utgör ett bindande avtal om medlemskap i KFF först då det är signerat av båda parter.

Ansökan görs via nedanstående webbformulär.
KFF’s styrelse granskar ansökan och har full frihet att acceptera alternativt neka en ansökan om medlemskap. I det fall ansökan accepteras skall den nye medlemmen erlägga den medlemsavgift som motsvarar medlemmens medlemskategori. Medlemsavgiften kommer att framgå i förslaget om medlemsavtalet.

 

Ansökande bolag (obligatorisk)

Organisationsnummer (obligatorisk)

Sätesadress (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Webbsida

Primär kontaktperson (obligatorisk)

Adress till kontaktperson, om annan än ovan

Telefon (obligatorisk)

E-mail (obligatorisk)

Medlemskategori som ansökan avser

 EKN med styrelseplats

 Licensierade kreditförsäkringsbolag med styrelseplats i KFF

 Licensierade kreditförsäkringsbolag utan styrelseplats

 Specialiserade försäkringsförmedlare med styrelseplats i KFF

 Specialiserade försäkringsförmedlare utan styrelseplats

 Banker och Finansbolag med styrelseplats

 Banker och Finansbolag utan styrelseplats

 Företag utan styrelseplats

KFF önskar naturligtvis att Ni engagerar er aktivt i föreningens arbete.
Vänligen markera vilken/vilka kommittéer och ämnesområden Ni önskar medverka i.

 Marknadsföring

 Banksamarbeten

 KFF-index

 Kommunikation

 Ekonomi och Medlemsfrågor

Annat: