Om oss

Kreditförsäkringsföreningen är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring i Sverige. Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

 

Föreningen skall fullgöra sitt syfte genom:
Att verka för ökad kännedom om kundkreditförsäkringens betydelse för samhället och enskilda, att i förhållande till riksdag, regering, myndigheter, organisationer och allmänheten agera som remissinstans och göra yttranden åt medlemmarnas gemensamma ståndpunkter i relevanta frågor.

Att verkställa utredningar, väcka förslag och debatt i frågor av betydelse för den kundkreditförsäkringsverksamheten, svenskt näringsliv och svensk handel.

Att i övrigt verka för en sund utveckling av kundkreditförsäkringsverksamheten, att i övrigt verka för spridning av kunskap och utbildning kring kundkreditförsäkringar.

Föreningen skall inte på något sätt driva medlemmars enskilda intressen eller ägna sig åt konkurrensbegränsande verksamhet.

KFF samlar EKN, Privata Kreditförsäkringsbolag, Försäkringsförmedlare, banker och andra intressenter i en förening som syftar till att sprida kunskap och information om kreditförsäkringens värde för svensk handel och svensk export.

En kreditförsäkring är ett skydd för ett företag (fakturautställaren) om företagets kund (fakturamottagaren) inte betalar sina fakturor.

Förutom att skydda ett företags intäkter, understödjer kreditförsäkringen vid expansion mot nya marknader och okända kunder, samt möjliggör att våga erbjuda längre kredittider. En kreditförsäkring bidrar även med säkerhet i ett företags förhandlingar med sin bank.

Idag skyddar KFFs medlemmar svensk handel för ca 500 miljarder kronor.

På hemsidan finner du information om kreditförsäkringens betydelse för svensk handel, information om föreningens medlemmar, nyheter, aktuella händelser samt användbara länkar.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, eller önskar få information om hur ett medlemskap kan hjälpa just er!