Loof & Partners

Loof & Partners är Nordens mest fokuserade och engagerade mäklare inom området för kredit- och politiska risker. Inom kundkreditförsäkring levererar vi kvalificerad expertis inom strukturering, upphandling, placering och skadereglering till våra kunder.

Loof & Partners erbjuder Kunskap, Kontaktnät, Kapacitet, Kommunikation och Kreativitet!

Loofpartners.se