Moderna Garanti

Moderna Garanti är nordens största utställare av kontraktsgarantier och är en nordisk utmanare inom kreditförsäkring. Vi ägs av Tryg Forsikring A/S, nordens näst största försäkringsbolag noterat på Köpenhamnsbörsen. Vi ställer garantier och kreditförsäkringar över hela välden med fokus på norden och europa och har kreditrating A- hos S&P.

Vårt erbjudande präglas av användarvänliga onlineverktyg och personlig service tillsammans med enkla och tydliga försäkringsvillkor.

modernagaranti.se